Tất cả
Bệnh Tôm
Kỹ thuật
Thị trường

BẾN TRE: ĐẨY MẠNH NUÔI TÔM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

TOMOTA
3:26 05/05/2023

Theo ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thì việc ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đang phát triển và đạt kết quả khả quan, người nuôi tôm thu được lợi nhuận cao hơn, diện tích nuôi trồng tại các huyện ven biển cũng ngày càng mở rộng.

ben-tre-day-manh-nuoi-tom-ung-dung-cong-nghe-cao.png

Tỉnh Bến Tre với mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển 4.000 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao thì đến hiện tại đã hoàn thành được 71,68% kế hoạch với 2.867 ha tôm công nghệ cao cho sản lượng tôm đạt 116.500 tấn.

Ông Nguyễn Thành Phong trú tại huyện Thạnh Phú cho biết, việc ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao kết hợp nắm vững kỹ thuật, biết điều tiết nguồn nước đảm bảo môi trường sống cho tôm nuôi có thể mang đến siêu lợi nhuận. Hiện tại, theo tính toán của ông Phong, sau khi áp dụng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 3 vụ/năm trên 4 ao nuôi của mình, lợi nhuận thu được sau khi trừ đi chi phí đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/vụ.

Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Bến Tre là ông Nguyễn Văn Buội cho biết việc người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm giúp chủ động trong sản xuất về kích cỡ và sản lượng khi giao bán cho khách hàng hơn. Ngoài ra, nông dân cũng đầu tư khá quy mô và ngày càng cải tiến trong khâu thiết kế kỹ thuật và phát triển cơ sở hạ tầng vùng nuôi. Theo ông, phương án phát triển ngành tôm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 nhằm khai thác tiềm năng diện tích để hình thành các vùng sản xuất tôm tập trung, nâng cao giá trị sản xuất và tích ứng với biến đổi khí hậu được được UBND tỉnh phê duyệt và đã đưa vào thực thi.

Theo đó, trên địa bàn 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú sẽ hình thành vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tập trung với 11 vùng nuôi. Tỉnh cũng cam kết sẽ là cầu nối để kêu gọi các doanh nghiệp chế biến liên kết các hợp tác xã nhằm mục đích xây dựng chuỗi giá trị ngành tôm ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.

Trong giai đoạn 2020 - 2025 này, tỉnh Bến Tre cũng đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu nông sản tập trung, chú trọng với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh vùng nuôi, đối tượng và hình thức nuôi trồng thủy sản phù hợp định hướng thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh chú trọng khâu tổ chức sản xuất và tập trung phát triển mạnh mẽ các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất dựa trên các hộ, cơ sở nuôi phân tán, nhỏ lẻ các tổ hợp tác và hợp tác xã, nhằm gắn với phía doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra, xây dựng vùng nuôi tôm tập trung cung ứng nguyên liệu lớn và lâu dài cho chế biến.

Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo địa phương tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cách sát sao hơn, từ khâu sản xuất con giống cho đến nuôi thương phẩm và mang đến thị trường tiêu thụ; trong đó vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức chuỗi sẽ do doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ đảm nhiệm.

Trong năm 2023 này, bên cạnh việc chọn vùng trọng điểm, trọng tâm mang tính khả thi để ứng dụng và phát triển nuôi tôm công nghệ cao, tỉnh sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho người sản xuất đối với quy mô nhỏ từ 2-3 ha. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khác đầu tư phát triển tại 11 vùng nuôi tập trung như đã đề xuất ở trên.

Bảng giá tôm

Đơn vị: Nghìn VNĐ - -1 - Cập nhật lúc Invalid date