Tất cả
Bệnh Tôm
Kỹ thuật
Thị trường

KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH SẢN LƯỢNG NGÀNH TÔM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 2023

TOMOTA
2:45 17/04/2023

Tại buổi làm việc với Sở NN và PTNT về tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tổng kết 2022 và lên kế hoạch cho 2023, có sự góp mặt đầy đủ của lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo phòng kinh tế và đặc biệt có sự hiện diện của Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng về tham dự.

ke-hoach-day-manh-san-luong-nganh-tom-tai-tinh-soc-trang-2023-1.jpg

Theo cuộc họp, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt hơn 75 nghìn ha, trong số đó sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 201 nghìn tấn. Giá tôm ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2023, tỉnh lên kế hoạch tăng diện tích nuôi trồng lên 74 nghìn ha, trong đó sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 206,7 nghìn tấn tương đương với 51 nghìn ha.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng cũng đã đưa ra những kiến nghị về Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 đến 2025 gửi cuộc họp xem xét, với mong muốn có cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt về lãi suất cho sản xuất tôm nước lợ và ngành thủy sản nói chung.

Kết thúc buổi họp, đại diện Sở NN và PTNT phát biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong suốt thời gian qua được thể hiện qua những con số vô cùng ấn tượng, cụ thể đó là lượng thủy sản xuất khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD, góp phần to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Cũng trong bài phát biểu, đại diện Sở là đồng chí Lê Văn Hiểu yêu cầu ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng cần thống kê và điều chỉnh tỷ lệ thiệt hại trên tôm nuôi sát thực tế đồng thời có phương án đề xuất vốn vay cho các hộ nuôi tôm cũng như hỗ trợ xây dựng chính sách hỗ trợ mô hình nuôi. Đồng thời những kiến nghị bổ sung đoàn khảo sát thực tế cũng như đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng, mô hình nuôi trồng, thủy lợi được đoàn ghi nhận và tiến hành xem xét, giải quyết sớm nhất có thể.

Bảng giá tôm

Đơn vị: Nghìn VNĐ - -1 - Cập nhật lúc Invalid date